Zámek a park ve Zruči nad Sázavou

Osídlení Zruče nad Sázavou a nedotčeného Posázaví se datuje  do doby 11. století a souvisí se založením Sázavského kláštera. Původní hrad a později renesanční zámek vlastnili Kolovraté a rod Kaleniců a rozsáhlých stavebních změn doznal zámek za vlády J.S. Skrejšovského a šlechtického rodu Schebků. Schebkové si nechyli zhotovit plány na přestavbu zámku od významného českého architekta Jana Vejrycha a původní záměr vybudovat neorenesanční zámek nakonec hraběnka Emma požadovala změnit na pseudogotický styl.

Po znárodnění v roce 1948 byl zámek v rukou státní správy a od roku 1949 byl sídlem městské radnice. Teprve v roce 1988 se pracovníci Městského kulturního střediska pokusili vytvořit provizorní prohlídkový okruh. To se jim také podařilo a první prohlídka zámku v roce 1989 zdejší obyvatele příjemně překvapila. Restituční řízení se po sametové revoluci táhlo mnoho let a teprve v roce 2003 se majitelem zámku stalo město. Byla také podána žádost o dotaci na projekt s názvem Zručský zámek ožívá.

Součástí rekonstrukce zámku byla také snaha o získání původního majetku a dobového zařízení zámku. Byly osloveny depozitáře okolních muzeí, památkáři a někteří jednotlivci a nakonec se podařilo získat navrácení několika předmětů z původního vybavení a starých fotografií. Dnes je prohlídkový okruh poměrně zajímavý a z místností doslova dýchá atmosféra z doby panování rodu Schebků. V půdních prostorách byl zřízen prostorný sál a pořádají se zde výstavy současných umělců i amatérských tvůrců a kulturní a společenské akce.

Velmi zajímavou částí nového prohlídkového okruhu je i zámecká kaple. Byly v ní obnoveny původní malby stěn a byly tu zrestaurované i zdejší stropní klenby. Zajímavou dominantou kaple je oltářní obraz Jana Nepomuckého z doby kolem roku 1714, kdy město postihla ničivá povodeň. Nový prohlídkový okruh zpřístupnil veřejnosti i zámeckou věž, odkud je překrásný výhled na Posázavskou dráhu a řeku Sázavu.

Turistický magazín