Vodní nádrž Švihov

Tato objemná přehradní nádrž je známá v povědomí veřejnosti jako vodní nádrž Želivka. Názvy jsou odvozeny od zatopené obce Švihov a podle řeky Želivky, která přehradu zásobuje vodou. Přehrada slouží čistě pro vodárenské účely, je zde zakázáno koupání a přístup k nádrži je omezen zákazem vstupu do ochranného vodárenského pásma. Nádrž zásobuje pitnou vodou velkou část Středočeského kraje a především Prahu. Jde o největší přehradní vodárenskou nádrž ve střední Evropě a pochopitelně i v České republice.

Stavba mohutné přehradní hráze trvala deset let, začala v roce 1965 a skončila v roce 1975. Voda se však začínala zkušebně odebírat již tři roky před kolaudací stavby. Přímá zemní přehradní hráz je vysoká úctyhodných 58 metrů, koruna hráze je dlouhá 860 metrů. Před samotnou vodárenskou nádrží byla postavena soustava malých nádrží, které mají za úkol zachytit všechny naplaveniny, které bvy směřovaly přímo do vodárenského pásma. Jsou to nádrže Němčice, Sedlice a Trnávka. V roce 2004 byla instalována u nádrže malá vodní elektrárna s Francisovou turbínou, která podává výkon 450 kW. Průměrný roční průtok k profilu hráze je necelých 7 kubických metrů za sekundu a při stoleté vodě dosahuje až 316 kubíků za sekundu.

Při stavbě hráze bylo zatopeno několik malých vesnic v údolí. O vybudování hráze a o zatopení obcí rozhodla vláda usnesením z 27.8.1969. byly zatopeny obce Švihov, Dolní Kralovice a Zahrádka. Obec Zahrádka měla bohatou historii, byla založena někdy ve 12. století, o dvěstě let později zde vedl významný brod přes Želivku a byla dokonce v 16. století povýšena na město. Před první světovou válkou zde byla autobusová zastávka na trase z Ledče nad Sázavou do Humpolce. Další zajímavostí v okolí přehrady je unikátní dvojitý most bývalé nedokončené protektorátní dálnice. Protíná vodní nádrž a nachází se zhruba na 77. kilometru dálnice D1.

Turistický magazín