Hrad v Ledči nad Sázavou

Patří mezi nejstarší hradní objekty v České republice a je jedním z mála zachovalých hradů v původní podobě v oblasti středního Posázaví. Hrad je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. V současní době tento historický skvost vlastní společnost Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o., jejímiž majiteli jsou společnost AquaComp HARD s.r.o. a Město Ledeč nad Sázavou.

Hrad z doby raně gotické, z poloviny 13. století, se tyčí na skalnatém ostrohu nad řekou Sázavou a tvoří výraznou dominantu města. Je pěknou podívanou zejména pro vodáky, plující po řece přímo pod jeho překrásnou stavbou. Původně v místech hradu stávala pravděpodobně pouze dřevěná tvrz, která měla chránit Sázavskou kupeckou stezku. Hrad pak vznikal postupnými přístavbami a prodělal několik přestaveb různých stavebních slohů. Byl upraven nejprve pozdně goticky, pak renesančně, a také zaznamenal barokní úpravy. Od východní strany je hrad chráněn hlubokým vykopaným příkopem, přes který původně vedl dřevěný padací most. V roce 1838 již hrad neplnil obrannou funkci a dřevěný most byl nahrazen mostem z kamene.

První nádvoří bylo chráněno baštami se střílnami a na spodním nádvoří se nacházejí ednopatrové budovy, chráněné ze severní strany půlkruhovou baštou – ta zde sloužila jako vězení. Na horní nádvoří se vstupuje průchodem přístavby, která propojuje  věž s jižním křídlem hradu. Věž je původní, raně gotická, vysoká 32 metrů. Na severní straně objektu se nachází mohutná stavba dvou křídel hradního paláce a v jejím rohu nad arkádami je renesanční lodžie s balustrovým zábradlím a stříškou z břidlice.

Od roku 1938 je v přízemí severního křídla hradu vytvořeno muzeum a západní strana nádvoří poskytuje pohled do budovy bývalých stájí. Obě nádvoří jsou vybaveny renesančními kašnami ze 17. století.

Přístup ke hradu vede nyní po kamenném mostě přes kulisovou bránu a skrze hlavní hradní palác na horní nádvoří. Poblíž mostu jsou hradní parkány a na pravém z nich kdysi stával dřevěný padací most. V levém parkánu je nyní barokní altánek s bohatou sgrafitovou výzdobou.

Turistický magazín